MIRA B20 TØRRBETONG 25KG

Tekniske spesifikasjoner:

  • Bindemiddel: Portland sement
  • Tilslagsmateriale: Kvartssand 0-3 mm
  • Trykkstyrke etter 28 døgn: 20 MPa
  • Brukstid ved 20oC: ca. 2 timer
  • Lagtykkelse: 10–50 mm
  • Forbruk: 25 kg utgjør ca 1,25 cm støpehøyde per m2
  • Tørketid per cm støpehøyde: 1 uke
  • Bruksområde: Inne og ute

For øvrige produktegenskaper og spesifikasjoner, se produktets data- og sikkerhetsblad under «dokumenter».